Een energiesysteem is een opeenstapeling van verschillende lichaamsprocessen met een specifiek karakter. In dit geval beschrijft een energiesysteem de energiebevoorrading van het lichaam, oftewel hoe komt het lichaam aan energie.

Het lichaam kent meerdere energiesystemen. Een energiesysteem is een opeenstapeling van verschillende lichaamsprocessen met een specifiek karakter. In dit geval beschrijft een energiesysteem de energiebevoorrading van het lichaam, oftewel hoe komt het lichaam aan energie. Het lichaam kun je ook wel vergelijken met een auto. Voordat een auto kan rijden is er brandstof nodig. Je zult dus eerst moeten gaan tanken. Als je eenmaal getankt hebt, heb je een volle tank en kan het brandstof verbrand worden (verbrandingsprocess) waar je auto in beweging komt. Met je lichaam werkt het exact hetzelfde, je lichaam heeft energie nodig om te kunnen functioneren. Deze energie kan op verschillende manieren gegenereerd worden. Deze verschillende manieren van energie genereren noemen we energiesystemen. 

In dit artikel belichten we de volgende energiesystemen:

  • Fosfaatsysteem
  • Anaerobe glycolyse
  • Aërobe glycolyse
  • Vetoxidatie

In de nieuwe literatuur wordt ook regelmatig gesproken van het anaëroob a-lactisch systeem en het anaëroob lactisch systeem. Deze termen worden in de nieuwe literatuur gebruikt om de bovenstaande fase vanuit een ander perspectief te beschrijven.