Shop

Fosfaatsysteem

Het fosfaatsysteem, beschrijft de energiebevoorrading van het lichaam vanuit de fosfaatpool. Even een stukje scheikunde. Tijdens de opsplitsing van een specifieke molecuul komt er energie vrij in het lichaam. Deze energie kan het lichaam gebruiken om tot een specifieke activiteit te komen. Dit molecuul heet het ATP-molecuul. ATP staat voor Adenine-Tri-Fosfaat.

Een Adenine-ion met 3 losse Fosfaat-ionen. Wanneer het lichaam met spoed energie nodig heeft, dan laat de ATP-molecuul één van zijn die Fosfaat-ionen los. Er blijft vervolgens een ADP-molecuul (Adenine-Di-Fosfaat), een Fosfaat-ion en een beetje vrijgekomen energie over.

De chemische splitsing ziet er als volgt uit:

ATP -> ADP + P + Energie

Deze vorm van energielevering, kost weinig tijd en is direct beschikbaar, Er hoeft hier namelijk geen ander proces aan vooraf plaats te vinden. Omdat deze energielevering zeer beperkt is, dan is deze energielevering maar in staat om maximaal 3 seconden energie te leveren voor een activiteit van zware inspanning.

De ADP-molecuul wordt verder in ditzelfde proces al snel ondersteund door een CP-molecuul (creatine-fosfaat). Deze CP-molecuul, geeft zijn P'tje af, zodat ADP weer ATP kan worden.  Als er weer een volledige ATP-molecuul is, dan kan de eerder genoemde splitsing weer plaatsvinden, zodat er weer energie vrij komt.

Door deze ondersteuning kan de energielevering vanuit het fosfaatsysteem maximaal 10 seconden (i.p.v. de eerdergenoemde 3 seconden) energie leveren.

Energielevering vanuit dit proces noemen we het fosfaatsysteem.

Reactie plaatsen