Het Prestatiedoel is de SMART geformuleerde versie van jouw prestatiewens.

Artikelen in Prestatiedoel

Het Prestatiedoel is de SMART geformuleerde versie van jouw prestatiewens. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Uiteindelijk is een doel alleen maar haalbaar als je hier een concreet plan voor hebt. Een plan dat beschrijft wat ervoor nodig is om het doel te bereiken en een plan dat beschrijft wanneer het doel is bereikt. Dit doen wij aan de hand van het SMART principe. 

Door jouw wens SMART te formulieren, maken we van jouw wens een haalbaar en realistische plan.