Osteologie betekent de leer van botten. Osteo komt van het woord botten, en logie betekent de leer van.


Als een woord osteo er in heeft, dan wijst het naar de botten. Als voorbeeld osteoblasten. Blasten gaan over opbouwende cellen in het lichaam. Maar omdat osteo vernoemd wordt, kan je ervan uitgaan dat het te maken heeft met botten. In dit geval de opbouwende cellen in de botten.


De basis van de botten is een bot stuk, genoemd os. Het woordje os geeft aan dat het over een bot stuk gaat. Bijvoorbeeld os femur geeft aan dat het een bot stuk is op een bepaalde plaats.


Dit bot stuk komt in verschillende maten en groten, op verschillende plekken.

Artikelen in Osteologie