• Een warming-up hoort een verplicht onderdeel te zijn bij een training. Een warming-up bereidt het lichaam op de komende inspanning. Door een warming-up kan het lichaam geleidelijk zich aanpassen, dit is voordelig voor de training.

Artikelen in Warming-up