ATPase wordt ondersteund door glycolyse. Glycolyse is het proces waarbij glucose wordt ontleed. Glucose is suiker, oftewel koolhydraten.


Glycolyse bestaat uit twee delen; anaëroob en aëroob. Dit betekent dat glucose op twee verschillende manieren verbrand kan worden.


Anaëroob: Dit gebeurt zonder zuurstof, en het kost minder tijd om het te gebruiken. Doordat er geen zuurstof nodig is, kan het snel ingezet worden. Hierdoor gebruikt het lichaam als eerst dit proces. Echter kan dit proces niet lang uitgevoerd worden, ongeveer twee minuten. Na de twee minuten kan de glucose niet meer zonder zuurstof verbrand worden, waardoor je overgaat naar aërobe verbranding.


Aëroob: Dit gebeurt met zuurstof en is minder krachtig. Dit kost meer tijd om in te zetten, vandaar dat het lichaam als eerst werkt vanuit anaërobe verbranding. Het lichaam kan aërobe verbranding volhouden tot de conditie het niet meer volhoudt.


Wanneer de glucose op is, wordt energie gehaald uit eiwitten. Het lichaam schakelt over naar de eiwitverbranding.

Artikelen in Glycolyse/koolhydraten