Uniformiteit = Professionaliteit !

In deze video leggen we uit, waarom wij denken dat uniformiteit de basis is van professionaliteit.
Bekijk tips voor Uniformiteit
Uniformiteit staat volgens onze visie aan de basis van Professionaliteit.  Professionaliteit is een piramide opgebouwd uit verschillende lagen en uniformiteit is daarin de onderste laag. Uniformiteit staat voor eenparigheid, eenduidigheid, gelijkheid, samenhorigheid en samenhangend. Bij ons in de organisatie betekent dit concreet dat we hetzelfde uitstralen. Deze uniforme uitstraling proberen wij uit te stralen op alle competentiegebieden.


De uniforme uitstraling is zichtbaar in onze kennis, vaardigheden en attitude.

Uniformiteitsgebieden

Competentieprofiel

Met het gebruik van competentieprofiel geven we aan allemaal te beschikken over dezelfde competenties en deze op de juiste manier in te zetten. De competenties van de Personal trainer zijn bepalend voor de kwaliteit van de training.

VABASH-methode

De VABASH methode is een onderdeel van het Techniekplan en helpt de Personal trainer om zijn controle punten zorgvuldig te kiezen en hier ook een betrouwbare uitspraak over te doen.

Kledingbeleid

Het kledingbeleid vertelt ons hoe wij er per discipline uit moeten zien, zodat wij uitstralen wat wij als Personal trainer graag willen uitstralen.

Aanspreekbeleid

Het aanspreek beleid vertelt ons hoe wij met onze klanten en cliënten om gaan. Hoe spreken we ze aan zowel per e-mail, telefonische als fysiek tijdens een consult/trainingsessie. 

Sfeer creatie

N.o.t.k.

Variatie

N.o.t.k.