Masterclass :

Het Competentieprofiel (Jr. Trainer)

In deze video leggen we alles uit over het Jr. Competentieprofiel (Trainer)
Dit competentieprofiel is opgesteld voor de SPC Trainer. Met dit competentieprofiel beoogt de organisatie haar medewerkers een houvast te geven over welke competenties zij vindt dat een SPC Trainer moet beschikken om zijn/haar werk binnen SPC Personal training goed uit te kunnen voeren. Zo vormt dit profiel ook de basis voor het functioneringsgesprek en een eventueel Persoonlijk Ontwikkel Plan. Bij beoordeling (beoordelingsgesprek) weegt de groei op ontwikkelpunten mee. Een competentie is het vermogen om een taak met de juiste kennis en de benodigde vaardigheden uit te kunnen voeren. Met het beschikken over de juiste competenties wordt dan ook bedoeld; het beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en attitude om de taken binnen jouw functie uit te kunnen voeren.


De functie SPC Trainer kent 4 verschillende competentiegebieden:


 - De SPC Trainer als Teamplayer

- De SPC Trainer als Performance specialist

 - De SPC Trainer als Manager

 - De SPC Trainer als Innovater