gluteus medius

Origo: facies glutea van de ala ossis ilii (tussen de lineae gluteae posterior en anterior

Insertie: Trochantor major Femoris

Functie:

abductie (in articulatio coxae)

voorste vezels: anteflexie (in articulatio coxae) endorotatie (in articulatio coxae)

achterste vezels: retroflectie (in articulatio coxae) exorotatie (in articulatio coxae
Reactie plaatsen