Gluteus Medius

Origo: facies glutea van de ala ossis ilii (tussen de lineae gluteae posterior en anterior)

Insertie: Trochantor major Femoris

Functie:
abductie (in articulatio coxae)


voorste vezels: anteflexie (in articulatio coxae) endorotatie (in articulatio coxae)

achterste vezels: retroflectie (in articulatio coxae) exorotatie (in articulatio coxaeReactie plaatsen