Iliopsoas

De m. ilopsoas is een samenstelling van 2 spieren: M. psoas major en M. iliacus

M. psoas major
Origo: corpora T12 – L5
Processus costarii L1-L5

Origo: fossa iliaca
Gemeenschappelijke insertie: trochanter minor femoris

Functie: anteflexie (in art. coxae)
enigszins exorotatie (in articulatio coxae)
achteroverkantelen van het bekken ten opzichte van lumbale wervelkolom (met bijbehorend afvlakken van lendenlordose)
Reactie plaatsen