Flexor hallucis longus

Origo: facies posterior fibulae (distale 2/3 deel)

Insertie: basis van de distale phalanx van de grote teen (plantair)

Functie:

plantairflexie (in BSG)
inversie (in OSG)
flexie (in de MTP en IP van de grote teen)
Reactie plaatsen