Extensor hallucis longus

Origo: facies medialis fibulae (middelste 2/4 deel) membrana interossea cruris

Insertie: basis van de distale phalanx van de grote teen (dorsaal)

Functie:

dorsaalflexie (in BSG)
extensie (in MTP en IP van de grote teen)
Reactie plaatsen