Extensor digitorum longus

Origo:

Facies medialis fibulae (proximale 3/4 deel)

membrana interossea cruris

septum intermusculare cruris anterius

 

Insertie:

dorsale aponeurosen van 2e -5e teendorsale zijde van het os metatarsale V 

Funtie:

dorsaalflexie (in BSG) eversie (in OSG)
extensie (in MTP en in PIP en DIP van 2e -5e teen) 


Reactie plaatsen