Soleus

Origo: Dorsale zijde van het caput en collum fibulae, via de arcus tendineus aan de linea musculi solei van de tibia

Insertie:Via achillespees aan de tuber calcanei

Functie:

Bovenste spronggewricht: Plantairflexie
Onderste spronggewricht: Inversie
Reactie plaatsen