Extensor Digotorum Longus

Origo:

Facies medialis fibulae (proximale 3/4 deel)

membrana interossea cruris

septum intermusculare cruris anterius

Insertie:

dorsale aponeurosen van 2e -5e teen

dorsale zijde van het os metatarsale V

Funtie:

dorsaalflexie (in BSG) eversie (in OSG)
extensie (in MTP en in PIP en DIP van 2e -5e teen)
Reactie plaatsen